საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

საქმიანობის ბიულეტენი

უმაღლესი საბჭოს საქმიანობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის აქტივობები, გადაწყვეტილებები, მიღებული სამართლებრივი აქტები და სხვა ღონისძიებები აისახება საინფორმაციო ბიულეტენში, რომელიც მომზადებისთანავე ქვეყნდება უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზე - www.sca.ge  და ვებპლატფორმაზე - www.chaerte.sca.ge.