საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

ჩაერთე საზედამხედველო საქმიანობაში

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო, როგორც უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო,  აკონტროლებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას და სხვა ანგარიშვალდებულ ორგანოებს.

ნებისმიერ პირს შეუძლია ჩაერთოს საზედამხედველო მექანიზმების გამოყენებაში: 

მინისტრისთვის კითხვის დასმა - მინისტრის საათის ფარგლებში მოქალაქეებს უმაღლესი საბჭოს ონლაინ პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ  კითხვები გაუგზავნონ ნებისმიერ მინისტრს.

დეპუტატისთვის კითხვის გაზიარება - მოქალაქეთა ჩართულობის ვებგვერდზე  მოქალაქეს შეუძლია მიაწოდოს უმაღლეს საბჭოს ინფორმაცია/იდეა, რომელიც დეპუტატს შეუძლია, კითხვის სახით დაუსვას აჭარის ტერიტორიაზე მოქმედ სახელმწიფო, ავტონომიურ თუ თვითმმართველ ორგანოებს.

თემატური მოკვლევა - აჭარის უმაღლესმა საბჭომ 2022 წლიდან დაიწყო თემატური მოკვლევების პილოტირება. თემატური მოკვლევის ფარგლებში საბჭო ირჩევს კონკრეტულ საკითხს, ადგენს მასზე კითხვარს, განსაზღვრავს მოკვლევის ვადებს და სთხოვს პასუხისმგებელ პირებს მიაწოდონ ინფორმაცია და კითხვებზე დასაბუთებული პასუხები.   შესაბამის ვადებში, დადგენილი წესის შესაბამისად, საბჭოსთვის საკუთარი მოსაზრების გაზიარება ნებისმიერ პირს შეუძლია. მოკვლევის ფარგლებში იმართება ზეპირი მოსმენა, სადაც მოკვლევის სამუშაო ჯგუფი ისმენს მოსაზრების ავტორების პოზიციებს და აზუსტებს სხვადასხვა საკითხს. საბოლოოდ კი მზადდება კომპლექსური ანგარიში და რეკომენდაციები, რომლებიც ანგარიშვალდებული პირებისთვის სავალდებულოა შესასრულებლად.

აჭარის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაციის მიღება - აჭარის ბიუჯეტი კანონპროექტის სახით რეგისტრირდება უმაღლეს საბჭოში. რეგისტრაციის შემდეგ მოქალაქებს შეუძლიათ გაეცნონ მას და წარადგინონ საკუთარი მოსაზრებები/შენიშვნები, რომლებსაც უმაღლესი საბჭოს კომიტეტები მხედველობაში მიიღებენ ბიუჯეტის პროექტის განხილვისას და გაუზიარებენ მთავრობას.

საკომიტეტო განხილვებში მონაწილეობა - ნებისმიერ პირს შეუძლია დაესწროს კომიტეტის სხდომებს, მათ შორის, ონლაინ ფორმატში და ჩაერთოს განხილვებში. კომიტეტზე განიხილება მთავრობის სხვადასხვა უწყების საქმიანობა, მათი ინიციატივები, ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშები ან პროექტები. კომიტეტზე დამსწრე პირებს ეძლევათ საშუალება, დასვან საკუთარი კითხვები და გამოთქვან მოსაზრებები.

სხვა მექანიზმების გამოყენებაზე თვალყურის დევნება - უმაღლეს საბჭოს ასევე შეუძლია გამოიყენოს ინტერპელაცია (მთავრობის პოლიტიკის მიმართულებებზე სასაუბროდ კითხვის დასმა და პლენარულ სხდომაზე პასუხის მოსმენა), მოისმინოს მთავრობის თავმჯდომარის ან წევრის ანგარიში პლენარულ სხდომაზე, გამოუცხადოს უნდობლობა მთავრობას, განიხილოს წარდგენილი ანგარიშები და ბიუჯეტის შესრულების მდგომარეობა, მოისმინოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს ანგარიში ან უნდობლობა გამოუცხადოს მას. ნებისმიერ პირს შეუძლია თვალი ადევნოს უმაღლესი საბჭოს პლენალურ ან კომიტეტის სხდომებს ამ და სხვა საკითხებზე ინფორმაციის მისაღებად.