საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

ჩაერთე საზედამხედველო საქმიანობაში

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო, როგორც უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უფლებამოსილებების ფარგლებში:

 • ახორციელებს საკანონმდებლო საქმიანობას
 • აკონტროლებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას
 • ასრულებს საქართველოს და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.

უმაღლესი საბჭოს საზედამხედველო მექანიზმებია:

 • ინტერპელაცია
 • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ანგარიში მთავრობის საქმიანობის შესახებ
 • თანამდებობის პირების პლენარულ სხდომაზე გამოცხადება
 • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრისა და სხვა თანამდებობის პირის მოსმენა
 • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დამტკიცება
 • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისათვის უნდობლობის გამოცხადება
 • რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების კვარტალური ანგარიშის განხილვა
 • რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის განხილვა
 • უმაღლესი საბჭოსათვის წარდგენილი ანგარიშის განხილვა
 • საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოსთვის უნდობლობის გამოცხადება. ასევე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა.