საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

დაუკავშირდი დეპუტატს

დაუკავშირდი დეპუტატს

 მოქალაქეს უფლება აქვს შეხვდეს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატს. 

 

როგორ შევხვდე დეპუტატს?

შეხვედრის ჩანიშვნას, www.chaerte.sca.ge -ის საშუალებით, მარტივი პროცედურით, სახლიდან გაუსვლელად შეძლებთ. 

აღნიშნული პროცედურის გავლა საგაზაფხულო (მარტიდან-ივნისის ჩათვლით) და საშემოდგომო (სექტემბრიდან-დეკემბრის ჩათვლით) სესიების პერიოდში, უმაღლესი საბჭოს თითოეული წევრისთვის განსაზღვრულ დღესა და საათზეა შესაძლებელი.  

როგორ  ჩავნიშნოთ შეხვედრა ელექტრონული სისტემის საშუალებით?

დეპუტატთან შეხვედრის ჩასანიშნად, საჭიროა, გაიაროთ რამდენიმე მარტივი ეტაპი.

თავდაპირველად აირჩიეთ ელექტრონული გრაფა - „ჩანიშნე შეხვედრა დეპუტატთან“, შემდეგ - „შეხვედრის ჩანიშვნა“ და შეავსეთ რამდენიმე აუცილებელი ველი, კერძოდ:

 

  • აირჩიეთ ადრესატი (ჩამონათვალიდან აირჩიეთ უმაღლესი საბჭოს წევრის სახელი და გვარი, ვისთანაც გსურთ შეხვედრა)
  • კალენდარში მონიშნეთ თარიღი და დრო
  • მიუთითეთ საკონტაქტო ინფორმაცია
  • მოკლედ აღწერეთ შეხვედრის მიზანი

მოთხოვნის გაგზავნისთანავე, შეხვედრა ავტომატურად ჩაინიშნება, რის შემდეგაც, მითითებულ ტელეფონის ნომერზე მიიღებთ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას (SMS)  შეხვედრის დადასტურებაზე.

შეხვედრის ჩასანიშნად, ასევე, შეგიძლიათ, ეწვიოთ უმაღლეს საბჭოს, კერძოდ, მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრს და დეპუტატის გრაფიკის გაცნობის შემდეგ, ცენტრის თანამშრომლის დახმარებით, ჩანიშნოთ შეხვედრა სასურველ დეპუტატთან. 

 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ!

  • შეხვედრა იგეგმება ერთი დღით ადრე (მაგალითად, თუ შეხვედრა გსურთ 8 თებერვალს, ის უნდა ჩანიშნოთ წინა დღით - 7 თებერვალს).
  • დეპუტატთან შეხვედრის დრო არ უნდა აღემატებოდეს 30 წუთს.
  • თუ თქვენს მიერ მითითებული თარიღი და დრო არ დადასტურდა, ეს ნიშნავს, რომ კონკრეტულად ამ დროს დეპუტატი დაკავებულია და მასთან შესახვედრად შეგიძლიათ სხვა დრო  აირჩიოთ.
  • თუ ვერ ახერხებთ შეხვედრაზე მისვლას, ის აუცილებლად გააუქმეთ გრაფის - „გააუქმე შეხვედრა“ დახმარებით.
  • შეხვედრების გრაფიკი, რომელიც განთავსებულია ვებგვერდზე - www.chaerte.sca.ge  და უმაღლესი საბჭოს ადმინისტრაციულ შენობაში, ხელმისაწვდომია ყველასათვის.