საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

კანონპროექტი

ინიციატორი პაატა ურიადმყოფელი
ავტორი პაატა ურიადმყოფელი
რეგისტრაციის თარიღი 20 თებერვალი, 2023

კანონპროექტები

საქართველოს მოქალაქის პაატა ურიადმყოფელის საკანონმდებლო წინადადება - "რეგიონების ურთიერთდახმარებისა და თანამშრომლობის შესახებ"

საკანონმდებლო წინადადების მიზანია - დაამკვიდროს საერთაშორისო პრაქტიკაში არსებული და კარგად აპრობირებული გამოცდილება, როდესაც შედარებით მდიდარი და განვითარებული რეგიონი/მუნიციპალიტეტი მონაწილეობს ნაკლები შესაძლებლობების მქონე რეგიონის/მუნიციპალიტეტის განვითარებაში.
მიეცი ხმა