საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

კანონპროექტი

ინიციატორი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე
ავტორი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
რეგისტრაციის თარიღი 1 ნოემბერი, 2022

კანონპროექტები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ" და ბიუჯეტის შესაბამისი ავტონომიური რესპუბლიკის პრიორიტეტების დოკუმენტი

კანონპროექტი შემუშავებულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობების მიღებისა და გადასახდელების დაფინანსების უზრუნველყოფისათვის
მიეცი ხმა