საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

ღია მმართველობის საბჭოს წლიური ანგარიში

თვითშეფასების ანგარიში - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თვითშეფასების ანგარიში ღია მმართველობის სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე (ENG - PDF)

img

თვითშეფასების ანგარიში - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თვითშეფასების ანგარიში ღია მმართველობის სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე (GE - PDF)

img

თვითშეფასების ანგარიში - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თვითშეფასების ანგარიში ღია მმართველობის სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე (MS WORD)

img

ანგარიში 2020-2021 - უმაღლესი საბჭოს აპარატის მიერ მომზადებული ღია მმართველობის 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმის ანგარიშის სამუშაო ვერსია (PDF)

img