საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

პასუხი საბჭოს კითხვებზე

ძირითადი მონაცემები

რეგისტრაციის თარიღი 03.04.2023
რეგისტრაციის ნომერი 09-02-16/189
შეკითხვის ავტორი ვასაძე მედეა
ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
ადრესატი არჩილ ჩიქოვანი - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერი
შეკითხვაზე პასუხის მიღების თარიღი 13.04.2023
ადრესატი ორგანიზაცია ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია