საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

პასუხი საბჭოს კითხვებზე

ძირითადი მონაცემები

რეგისტრაციის თარიღი 07.11.2019
რეგისტრაციის ნომერი 09-02-16/710
შეკითხვის ავტორი გაბაიძე დავით
ფრაქცია "ქართული ოცნება"
ადრესატი მერაბ ხალვაში - სსიპ "ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის" რექტორი
შეკითხვაზე პასუხის მიღების თარიღი 08.11.2019
ადრესატი ორგანიზაცია სსიპ "ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"

დასმული შეკითხვის ანოტაცია

 სსიპ "ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის" ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის 2010-2018 წლებში მიღებული დაფინანსების შესახებ