საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

პასუხი საბჭოს კითხვებზე

ძირითადი მონაცემები

რეგისტრაციის თარიღი 28.12.2022
რეგისტრაციის ნომერი 09-02-16/810
შეკითხვის ავტორი სირაბიძე ლაშა
ფრაქცია "ქართული ოცნება"
ადრესატი ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი
შეკითხვაზე პასუხის მიღების თარიღი პასუხი ჯერ არ არის გაცემული
ადრესატი ორგანიზაცია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო