საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

პასუხი საბჭოს კითხვებზე

ძირითადი მონაცემები

რეგისტრაციის თარიღი 08.09.2022
რეგისტრაციის ნომერი 09-02-16/563
შეკითხვის ავტორი ვასაძე მედეა
ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
ადრესატი არჩილ ჩიქოვანი - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერი
შეკითხვაზე პასუხის მიღების თარიღი 07.10.2022 (9 დღის დაგვიანებით)
ადრესატი ორგანიზაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია