საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

პასუხი საბჭოს კითხვებზე

ძირითადი მონაცემები

რეგისტრაციის თარიღი 20.07.2022
რეგისტრაციის ნომერი 09-02-16-430
შეკითხვის ავტორი აბულაძე გია
ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
ადრესატი ჯემალ ნაკაშიძე - სამმართველოს უფროსი
შეკითხვაზე პასუხის მიღების თარიღი 20.07.2022
ადრესატი ორგანიზაცია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო