საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

პასუხი საბჭოს კითხვებზე

ძირითადი მონაცემები

რეგისტრაციის თარიღი 18.03.2022
რეგისტრაციის ნომერი 09-02-16/128
შეკითხვის ავტორი მგალობლიშვილი ვლადიმერ
ფრაქცია "ქართული ოცნება"
ადრესატი გიორგი სურმანიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრი
შეკითხვაზე პასუხის მიღების თარიღი 22.03.2022
ადრესატი ორგანიზაცია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო