საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

პასუხი საბჭოს კითხვებზე

ძირითადი მონაცემები

რეგისტრაციის თარიღი 18.03.2022
რეგისტრაციის ნომერი 09-02-16/127
შეკითხვის ავტორი მგალობლიშვილი ვლადიმერ
ფრაქცია "ქართული ოცნება"
ადრესატი ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი
შეკითხვაზე პასუხის მიღების თარიღი 30.03.2022
ადრესატი ორგანიზაცია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო