საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

პასუხი საბჭოს კითხვებზე

ძირითადი მონაცემები

რეგისტრაციის თარიღი 18.03.2022
რეგისტრაციის ნომერი 09-02-16/126
შეკითხვის ავტორი მგალობლიშვილი ვლადიმერ
ფრაქცია "ქართული ოცნება"
ადრესატი ნინო ნიჟარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი
შეკითხვაზე პასუხის მიღების თარიღი 28.03.2022
ადრესატი ორგანიზაცია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო