საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

პასუხი საბჭოს კითხვებზე

ძირითადი მონაცემები

რეგისტრაციის თარიღი 29.11.2021
რეგისტრაციის ნომერი 09-02-16/636
შეკითხვის ავტორი გაბაიძე დავით
ფრაქცია "ქართული ოცნება"
ადრესატი როლანდ ბერიძე - ქედის მუნიციპალიტეტის მერი
შეკითხვაზე პასუხის მიღების თარიღი 02.12.2021
ადრესატი ორგანიზაცია ქედის მუნიციპალიტეტის მერია