საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

პასუხი საბჭოს კითხვებზე

ძირითადი მონაცემები

რეგისტრაციის თარიღი 29.11.2021
რეგისტრაციის ნომერი 09-02-16/635
შეკითხვის ავტორი გაბაიძე დავით
ფრაქცია "ქართული ოცნება"
ადრესატი ვახტანგ ბერიძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის მერი
შეკითხვაზე პასუხის მიღების თარიღი 30.11.2021
ადრესატი ორგანიზაცია ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია