საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

პასუხი საბჭოს კითხვებზე

ძირითადი მონაცემები

რეგისტრაციის თარიღი 29.11.2021
რეგისტრაციის ნომერი 09-02-16/634
შეკითხვის ავტორი გაბაიძე დავით
ფრაქცია "ქართული ოცნება"
ადრესატი ომარ ტაკიძე - შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიაშუახევის მუნიციპალიტეტის მერი
შეკითხვაზე პასუხის მიღების თარიღი 21.12.2021
ადრესატი ორგანიზაცია შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია