საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

პასუხი საბჭოს კითხვებზე

ძირითადი მონაცემები

რეგისტრაციის თარიღი 29.11.2021
რეგისტრაციის ნომერი 09-02-16/632
შეკითხვის ავტორი გაბაიძე დავით
ფრაქცია "ქართული ოცნება"
ადრესატი არჩილ ჩიქოვანი - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერი
შეკითხვაზე პასუხის მიღების თარიღი 16.12.2021
ადრესატი ორგანიზაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია