საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

პასუხი საბჭოს კითხვებზე

ძირითადი მონაცემები

რეგისტრაციის თარიღი 29.11.2021
რეგისტრაციის ნომერი 09-02-16/631
შეკითხვის ავტორი გაბაიძე დავით
ფრაქცია "ქართული ოცნება"
ადრესატი ლევან ზოიძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი ლევან ზოიძე
შეკითხვაზე პასუხის მიღების თარიღი 08.12.2021
ადრესატი ორგანიზაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია