საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

პასუხი საბჭოს კითხვებზე

ძირითადი მონაცემები

რეგისტრაციის თარიღი 04.02.2020
რეგისტრაციის ნომერი 09-02-16/60
შეკითხვის ავტორი გაბაიძე დავით
ფრაქცია "ქართული ოცნება"
ადრესატი მუხრან კაკაბაძე - საავტომობილო გზების დეპარტამენტის უფროსი
შეკითხვაზე პასუხის მიღების თარიღი 11.02.2020
ადრესატი ორგანიზაცია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულების-საავტომობილო გზების დეპარტამენტი