საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

პასუხი საბჭოს კითხვებზე

ძირითადი მონაცემები

რეგისტრაციის თარიღი 18.11.2019
რეგისტრაციის ნომერი 09-02-16/731
შეკითხვის ავტორი გაბაიძე დავით
ფრაქცია "ქართული ოცნება"
ადრესატი ზაალ მიქელაძე - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი
შეკითხვაზე პასუხის მიღების თარიღი 18.11.2019
ადრესატი ორგანიზაცია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დასმული შეკითხვის ანოტაცია

2018 წლიდან დღემდე დამატებითი სამედიცინო მომსახურების პროგრამის ფარგლებში ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ