საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

მიმართე უმაღლეს საბჭოს

განმარტება
გთხოვთ, აირჩიოთ თქვენი განცხადების ადრესატი თუ თქვენს განცხადებას არ ჰყავს ადრესატი, აირჩიეთ "უმაღლესი საბჭო"
არასწორად შევსებული ველი
არასწორად შევსებული ველი
არასწორად შევსებული ველი
არასწორად შევსებული ველი
არასწორად შევსებული ველი

გთხოვთ, აირჩიოთ თქვენი განცხადების ადრესატი

თუ თქვენს განცხადებას არ ჰყავს ადრესატი, აირჩიეთ "უმაღლესი საბჭო"
არასწორად შევსებული ველი
ინფო
აღწერეთ დეტალურად
  • საკითხი/პრობლემა(მოკლედ)
  • ძირითადი არსი (რაშია პრობლემა)
  • რეზიუმე, რატომ მიმართეთ საბჭოს (თხოვნა: რეკომენდაცია, დახმარება, შუამდგომლობა...)
არასწორად შევსებული ველი
ინფო
ატვირთეთ თანდართული დოკუმენტები

“ასეთის არსებობის შემთხვევაში, შემდეგ ფორმატში: pdf, word, excel, ppt, jpg, rar, zip ჯამში არაუმეტეს 20MB."