საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

კანონპროექტი

ინიციატორი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი
ავტორი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები: ვლადიმერ მგალობლიშვილი დავით გაბაიძე
რეგისტრაციის თარიღი 26 ოქტომბერი, 2023

კანონპროექტები

საკანონმდებლო პაკეტი (09-01-08/55 26.10.2023 წელი): ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - ,,ავტონომიური რესპუბლიკის მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და მათი მართვის შესახებ“ ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს კანონის პროექტი - „საავტომობილო გზების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს პარლამენტში წარდგენის შესახებ.

საკანონმდებლო პაკეტი (09-01-08/55 26.10.2023 წელი):
ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - ,,ავტონომიური რესპუბლიკის მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და მათი მართვის შესახებ“
ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს კანონის პროექტი - „საავტომობილო გზების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს პარლამენტში წარდგენის შესახებ.
მიეცი ხმა