საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

კანონპროექტი

ინიციატორი გვანცა ვარშანიძე
ავტორი გვანცა ვარშანიძე
რეგისტრაციის თარიღი 11 იანვარი, 2023

კანონპროექტები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში არაფორმალური განათლების მულტიფუნქციური ცენტრების ამოქმედებისა და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის დამატებითი სოციალური სივრცეების შექმნის შესახებ

არაფორმალური განათლების მულტიფუნქციური ცენტრების დანიშნულება იქნება ერთგვარად დააკმაყოფილოს ზემოდასახელებული საჭიროებები; მუნიციპალიტეტებში გაჩნდეს თანამედროვე სივრცეები, რომელთა მიზანი მოქალაქეებისთვის ახალი სერვისების მიწოდება, მოქალაქეთა ჩართულობის ორგანიზება და სხვადასხვა თაობის ადამიანთა ურთიერთკავშირის შესაძლებლობის გაჩენა იქნება.
მიეცი ხმა