საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

კანონპროექტი

ინიციატორი უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი
ავტორი უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი
რეგისტრაციის თარიღი 23 მარტი, 2023

კანონპროექტები

საკანონმდებლო პაკეტი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-08/45, 23.03.2023 წელი)

საკანონმდებლო პაკეტი:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-08/45, 23.03.2023 წელი) გამარტივებული წესით განხილვა
მიეცი ხმა