საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

კანონპროექტი

ინიციატორი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი - მარინე გვიანიძე
ავტორი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი - მარინე გვიანიძე
რეგისტრაციის თარიღი 26 სექტემბერი, 2022

კანონპროექტები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა შესახებ“, (09-01-08/34, 26.09.2022)

კანონპროექტის მიღების მიზანია საბიუჯეტო პროცესის მარეგულირებელი კანონმდებლობის გაერთიანება, გამარტივება, სრულყოფა და პრაქტიკული საჭიროებიდან გამომდინარე სხვა საკანონმდებლო აქტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. ასევე, კანონის კონსოლიდირებული ვერსიის ხელმისაწვდომობა. რეგულირების სფეროს და საკანონმდებლო ტერმინების დაზუსტება.
მიეცი ხმა