საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

კანონპროექტი

ინიციატორი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე
ავტორი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
რეგისტრაციის თარიღი 21 ივნისი, 2022

კანონპროექტები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

კანონპროექტის მიზანია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების დაზუსტება.
მიეცი ხმა