საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

კანონპროექტი

ინიციატორი საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტი
ავტორი საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტი
რეგისტრაციის თარიღი 27 მაისი, 2022

კანონპროექტები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების პროექტით ხორციელდება უმაღლესი საბჭოს 2023 წლის გადასხდელების დაფინანსების მოცულობის განსაზღვრა ცალკეული მუხლების მიხედვით.
მიეცი ხმა