საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი

კანონპროექტი

ინიციატორი აჭარის ავტნომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, მარინე გვიანიძე, ფრიდონ ფუტკარაძე, ცოტნე ანანიძე, ილია ვერძაძე, დავით ბაციკაძე, ტიტე აროშიძე
ავტორი აჭარის ავტნომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, მარინე გვიანიძე, ფრიდონ ფუტკარაძე, ცოტნე ანანიძე, ილია ვერძაძე, დავით ბაციკაძე, ტიტე აროშიძე
რეგისტრაციის თარიღი 19 მაისი, 2022

კანონპროექტები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი -„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“

კანონპროექტის მიზანია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის აჭარაში არსებული საარჩევნო ადმინისტრაციის (უსკო, საოლქო და საუბნო კომისიები) წევრთა რაოდენობის განსაზღვრა მოხდეს საქართველოს საარჩევნო კოდექსის ანალოგიურად კანონპროექტით გათვალისწინებული თავისებურებით.
მიეცი ხმა